carpology

study of fruit

Phrontistery dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Carpology — Car*pol o*gy, n. [Gr. karpo s fruit + logy.] That branch of botany which relates to the structure of seeds and fruit. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • carpology — [kär päl′ə jē] n. [ CARPO + LOGY] the study of the structure of fruits and seeds …   English World dictionary

  • carpology — karpologija statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Augalų morfologijos skyrius, tiriantis augalų vaisius ir sėklas, jų susidarymą, sandarą, formą ir funkcijas. atitikmenys: angl. carpology vok. Karpologie, f rus. карпология, f …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • carpology — /kahr pol euh jee/, n. the branch of botany dealing with fruits and seeds. [1800 10; CARPO 1 + LOGY] * * * …   Universalium

  • carpology — noun the study of the structure of seeds and fruit …   Wiktionary

  • carpology — n. study of fruits and seeds, branch of botany that deals with fruits and seeds and their structure …   English contemporary dictionary

  • carpology — [kα: pɒlədʒi] noun the study of fruits and seeds. Derivatives carpological adjective Origin C19: from Gk karpos fruit + logy …   English new terms dictionary

  • carpology — car·pol·o·gy …   English syllables

  • carpology — /kaˈpɒlədʒi/ (say kah poluhjee) noun the branch of botany that deals with fruits. {carpo + logy} –carpological /kapəˈlɒdʒɪkəl/ (say kahpuh lojikuhl), adjective –carpologist, noun …   Australian English dictionary

  • carpology — n. the study of the structure of fruit and seeds. Etymology: Gk karpos fruit …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.