cryobiology

study of life under cold conditions

Phrontistery dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Cryobiology — is the branch of biology that studies the effects of low temperatures on living things. The word cryobiology is derived from the Greek words cryo = cold, bios = life, and logos = science. In practice, cryobiology is the study of biological… …   Wikipedia

  • cryobiology — [krī΄ō bī äl′ə jē] n. [ CRYO + BIOLOGY] the science that studies organisms, esp. warmblooded animals, at low temperatures cryobiologist n …   English World dictionary

  • cryobiology — kriobiologija statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Biologijos šaka, tirianti neigiamos temperatūros poveikį gyvosioms organizmų sistemoms, nagrinėjanti gyvybės procesus šaltyje, organizmų atsparumo peršalimui ir užšalimui… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • cryobiology — kriobiologija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Mokslas, tiriantis neigiamosios temperatūros poveikį gyviesiems organizmams. kilmė gr. kryos – šaltis, ledas + biologija atitikmenys: angl. cryobiology vok. Kryobiologie, f rus.… …   Sporto terminų žodynas

  • cryobiology — noun Date: 1960 the study of the effects of extremely low temperature on living organisms and cells • cryobiological adjective • cryobiologist noun …   New Collegiate Dictionary

  • cryobiology — cryobiological /kruy oh buy euh loj i keuhl/, adj. cryobiologist, n. /kruy oh buy ol euh jee/, n. the study of the effects of very low temperatures on living organisms and biological systems. [1955 60; CRYO + BIOLOGY] * * * …   Universalium

  • cryobiology — noun The study of the effects of low temperature on living organisms See Also: cryobiological, cryobiologist …   Wiktionary

  • cryobiology — The study of the effects of low temperatures on living organisms. * * * cryo·bi·ol·o·gy .krī ō bī äl ə jē n, pl gies the study of the effects of extremely low temperature on biological systems (as cells or organisms) cryo·bi·o·log·i·cal .bī ə läj …   Medical dictionary

  • cryobiology — noun the branch of biology which deals with the properties of organisms at low temperatures. Derivatives cryobiological adjective cryobiologist noun …   English new terms dictionary

  • cryobiology — cryo·biology …   English syllables

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.